Använder du din klimatpotential? 

Samhällsbyggararenan i Almedalen 
5 juli kl. 09:30

Stort tack till er som kom på vårt seminarium - "Låt fastigheternas energinota finansiera din kommuns klimatarbete. Befintliga byggnader är en resurs!"

Gröna nybyggen finns det gott om – men vi pratar sällan om äldre byggnaders höga energianvändning. Om Sverige ska nå målen i klimatöverenskommelsen till 2030 måste moderniseringen av äldre byggnader påbörjas nu. Finns rätt incitament för att ta tillvara på den resurs som äldre fastigheter innebär?

Många av byggnaderna ägs av kommuner och kommunala fastighetsbolag. För dessa aktörer som skall gå i täten för en effektivare energianvändning kan en minskad av användning innebära stora vinster.

Låga incitament har konstaterats som ett av de största hindren. Hur kan politiska beslut hjälpa stora fastighetsägare att komma igång?

Allt ovan är vad vårt seminarium handlade om i Almedalen. 
 

Caverion i Almedalen: Energieffektivisering

Finns incitament för att energieffektivisera befintliga byggnader?
Hör Emma Hult, idrotts- och bostadspolitisk talesperson (mp) reflektera efter vårt seminarium i Almedalen.

VD för tankesmedjan Fores och tidigare vd för klimatkonsultfirman 2050 och talesperson för Gröna Bilister. Mattias har också varit informationskoordinator på riksdagen för Miljöpartiet, lokalpolitiker i Uppsala och lobbyist på pr-byrån Westander, där han bl.a. jobbade med förnybar energi, biståndspolitik och handikappfrågor. 
Mattias Goldmann

Moderator 

Riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson för Centerpartiet
Ola Johansson (c)

Bostadspolitisk talesperson 

Riksdagsledamot och bostads- och idrottspolitisk talesperson för Miljöpartiet
Emma Hult (mp)

Bostadspolitisk talesperson

Ansvarig för Energy Performance Contracting på Caverion
Håkan Olsson 

Affärsområdeschef EPC, Caverion

Sektionschef avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Landsting.
Ann-Sofie Eriksson

Sektionschef på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL.

Caverion i Almedalen: Kompetensförsörjning

Under Almedalsveckan deltog Caverion i ett seminarium tillsammans med ViS (Vuxenutbildning i Samverkan) för att prata om kompetensförsörjning. Ökat samarbete mellan företag och skolor ger större möjligheter att hitta den kompetens vi behöver för framtiden.
 

I panelen - med tema "Yrkesutbildningens roll i välfärd och tillväxt - deltog Patrik Nilsson från Företegarna. Här kan du se en längre intervju med Patrik efter seminariet.

Så lyckades man i Torsby och Söderhamn

Ökad energieffektivitet, minskade driftskostnader och bättre inomhusmiljö. Det blev verklighet i Torsby och Söderham 

20% minskad energianvändning 

Tänk dig en fastighetsägare med många fastigheter. En del av fastigheterna är kanske lite äldre, fastighetstekniken behöver kanske bytas ut och inomhusmiljön kan kanske bli lite bättre.

För många kommuner och kommunala bostadsbolag är de här utmaningarna vardag. Så vad gör du när stora fastighetsbestånd måste moderniseras och energieffektiviseras, men du har en begränsad budget som dessutom består av kommuninvånarnas skattekronor?

Kalmar kommun såg utmaningen som en möjlighet. Resultatet blev 20 % minskad energianvändning och förbättrad inomhusmiljö.